Privacyverklaring - Client

BELANGRIJK vanaf 25 mei 2018 verplicht: Graag toestemmingsverklaring goed doorlezen en bij 1e behandelafspraak dient deze getekend te worden! Voor bestaande clienten geldt dat onderstaande al met grote zorg wordt toegepast, indien gewenst kunt u toestemmingsverklaring ondertekenen.

 

Privacyverklaring schoonheidssalon Beauty by Design - Sandra de Raat


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat verwerkt van haar klanten.

 

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat, of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Ik adviseer u om deze privacyverklaring door te lezen en eventueel te bewaren voor uw eigen administratie, indien gewenst.

 

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat,

gevestigd: Koekkoekhof 2, 3161 DP Rhoon
KvK nummer:
24274651.

De beautysalon is bereikbaar via tel: 010-5010106 of email: info@beautybydesign.nl

 


2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig)

c) telefoonnummer, e-mailadres

d) gezondheidsgegevens via intakeformulier en huiddiagnose/huidtype 1 t/m 5

e) waar nodig voor– en na foto’s

f) camerabeelden die buiten worden gemaakt op ons eigen terrein voor onze veiligheid, worden maximaal 3 maanden bewaard en daarna weer overschreven. Binnen in de beautysalon van Schoonheidssalon Beauty by Design zijn geen camera aanwezig.

 

 

2.2 Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- uw naam en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
- uw adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van facturen of bij het niet verschijnen op de afspraak of voor het versturen van nieuwsbrieven van of verjaardagsmail.

- uw gezondheidsgegevens worden gebruikt bij het samenstellen van de behandeling en om de voortgang van de behandelingen te kunnen monitoren.
- Alle bovengenoemde gegevens worden verwerkt op een klantenkaart in de computer - deze is beveiligd met wachtwoorden
- Voor- en na foto’s van huidproblemen kunnen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.

 

E-mail berichtgeving:
Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat
gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief toe te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere relevante informatie, indien noodzakelijk. Afmelding voor deze mailing is te allen tijden mogelijk door middel van een e-mail terug te sturen met het verzoek tot afmelding.

 

 

3. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat
verwerkt en bewaard uw persoonsgegevens tot 2 jaar na de laatste afspraak of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, maar niet de naam dit ivm gegevens laten zie aan de belasting/boekhouding.

 

 

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via de eigenaresse Sandra de Raat van Schoonheidssalon Beauty by Design kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.


4.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met Sandra de Raat - Schoonheidssalon Beauty by Design.

 

4.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, neem dan contact op met Sandra de Raat. Of u kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Schoonheidssalon Beauty by Design – Sandra de Raat via info@beautybydesign.nl of op telefoonnummer 010-5010106

 

 

5. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Ik adviseer u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

 


6. Toestemming klant
Ik heb de privacyverklaring en beleid van Schoonheidssalon Beauty by Design gelezen en geef wel/ geen* (*doorstrepen wat niet van toepassing is) toestemming met het verwerken en bewaren van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Naam

 

 

Handtekening

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Schoonheidssalon Beauty by Design

Sandra de Raat

Koekkoekhof 2

3161 DP Rhoon

Telefoon 010-5010106

email: info@beautybydesign.nl

 
Schoonheidssalon Beauty by Design hoopt u met bovengenoemde informatie, voldoende te hebben geinformeerd over Privacyebeleid / AVG informatie / Privacyverklaring.

 

 

^ Naar boven